Copywriting för SEO

Språk behöver inte vara komplicerat. Vi skriver copy med kärnfulla budskap i korta fraser och ordval optimerade för både besökare och sökmotorer. Med text, länkar, struktur och holistisk SEO skapar vi webbsidor som når rätt människor.

För att nå bättre ranking på söktermer med hög konkurrens använder vi SEO-strategi med “cornerstone content”. Genom analys av beteendemönster och sökord förstår vi användarnas ambitioner och önskningar. Vi skriver vägledande, engagerande text som bygger förtroende och långvariga relationer i mötet mellan användarna och varumärket.

När vi skriver arbetar vi med internationella termer och gör översättningar där språket får leda arbetet för att hitta samma ton och känsla som i den ursprungliga texten.

Vi arbetar alltid med uppdateringar och förbättringar av innehåll och språk för fortsatt hög ranking och närvaro online för de siter vi jobbar med.