Vi inleder ett projekt med att lyssna och lära känna er och den miljö ni befinner er i. Vi utvecklar idéer, koncept och strategier i linje med era visioner och mål.I designarbetet blir idéer konkreta och tar form. Slutligen går vi igenom resultatet, gör analyser och förbättringar.

Vi inleder ett projekt med att lyssna och lära känna er och den miljö ni befinner er i. Vi utvecklar idéer, koncept och strategier i linje med era visioner och mål.
I designarbetet blir idéer konkreta och tar form. Slutligen går vi igenom resultatet, gör analyser och förbättringar.

Lyssna på djupet

Vi lyssnar för att förstå er idé, verksamhet och nisch. Vi lär känna era kunder, hur de tänker och vad de vill. Först när skapat oss en tydlig karta av er miljö och ser saker ur ert perspektiv kan vi göra ett bra jobb.

Utveckla stort

Här utvecklar vi tillsammans med er de idéer, koncept och strategier ni behöver för att fördjupa relationer till befintliga kunder och intressera nya grupper för era produkter och tjänster. Vi sätter upp de mål ni vill nå, både i mjuka värden men även i reella säljsiffror.

Designa med avsikt

I det här skedet är det tydligt hur ni ska uppnå era mål, hur vi ska genomföra strategier, designa koncept och hur er nya sida ska struktureras och formges. Skisser och idéer tas fram med feedback från er tills vi hittat den form som stämmer.

Engagera människor

En stor del av målet med processen handlar om att engagera människor. För att förstå om och hur det fungerar använder vi en rad olika verktyg och metoder för att mäta genomslaget. Vi tittar på konkreta siffror som underlag för de förändringar och uppdateringar som behövs.